10 elsikre tips og råd for et trygt hjem

Her gir vi deg 10 elsikre tips og råd for at du skal kunne holde hjemmet ditt elsikkert.

  1. Unngå komfyrbrann. Monter komfyrvakt.
  2. Ikke tørk tøy på elektriske ovner, og hold møbler og gardiner på god avstand.
  3. Lad kun elektriske produkter når du er våken og tilstede.
  4. Bruk bare vaskemaskin og tørketrommel når du er hjemme og våken.
  5. Ikke bruk skjøteledning til varmeovner og hvitevarer.
  6. Slå av, eller trekk ut, elektriske apparater som ikke er i bruk.
  7. Slå av TV-apparatet med av-/på-knappen, eller trekk ut støpselet.
  8. Se regelmessig etter brente stikkontakter og støpsler.
  9. Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Få dette undersøkt av fagfolk.
  10. Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til.

Les mer på elsikkerhetsportalen

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies