Anleggsbidrag og andre nettjenester

Når en kunde ønsker forsterkning eller tilknytning til nettet beregnes et anleggsbidrag.
Forespørsler som ikke omhandler forsterkning eller nytilknytning utføres som andre nettjenester (regningsarbeid)

Anleggsbidrag

Vestall har etter Energilovens § 3-3 og § 3-4 en plikt til å koble nye kunder til strømnettet. Dette gjelder både produksjon og forbruk. Anleggsbidraget er et investeringstilskudd som tar utgangspunkt i faktisk påløpte kostnader; dvs. kostnader for materiell, utstyr, arbeid, prosjektering, o.l. Vestall fastsetter anleggsbidragsbidraget etter NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5. Beskrives i kapittel 16.

Nettselskapet skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få dekket hele eller deler av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden:

  • Tilknyttes nettet
  • Får økt kapasitet i nettet
  • Får bedre kvalitet på nettet

Når utbyggere eller nye kunder ønsker å tilknytte seg strømnettet, eksisterende kunder ønsker økt kapasitet eller en leveringskvalitet utover det normale, beregnes et anleggsbidrag. Det medfører at bestiller dekker sin del av kostnaden ved å bygge nytt nett.

Bestilling av tilknytning eller økt kapasitet skal fortrinnsvis gjøres gjennom installatør.

Det oppfordres til at flere samordner seg ved behov for tilknytning eller økt kapasitet. Vestall tillater og anbefaler at bestiller etablerer nødvendige kabelgrøft(er) selv. Grøftene må imidlertid tilfredsstille selskapets byggestandard og nødvendig informasjon gis i tilbudsbrevet.

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet kunden utløste investeringene, ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

For mer informasjon om regningsarbeid, se NVEs nettsider:

NVE - Anleggsbidrag

Andre nettjenester (regningsarbeid)

Forespørsler som ikke omhandler forsterkning eller nytilknytning utføres som andre nettjenester (regningsarbeid)

Vestalls ordning for andre nettjenester følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 1-4. Dette beskrives i kapittel 17 (som betaling for andre tjenester)

Kundeportal

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, og beregne pris, ber vi om at du melder inn behov i kundeportalen i lenken over.

Overvåkning ved arbeid nær ved strømførende anlegg samt påvisning av nedgravde kabler utføres gratis. Det er meget viktig at Vestall involveres for å unngå uønskede hendelser!

Det oppfordres til at flere samordner seg ved ønske om flytting av nettanlegg, kabling, m.m.

Vestall tillater og anbefaler at bestiller etablerer nødvendige kabelgrøft(er) selv. Grøftene må imidlertid tilfredsstille selskapets byggestandard og nødvendig informasjon gis i tilbudsbrevet.

For mer informasjon om andre nettjenester (regningsarbeid), se NVEs nettsider:

Betaling for andre nettjenester

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies