Covid-19

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i våre kommuner. Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak slik at vi kan opprettholde en trygg kraftforsyning til alle våre kunder.

Tiltak for Vesterålskraft AS :

 • Direkte oppmøte for våre montører
 • kundesenteret er stengt for fysisk oppmøte fra kunder, men har normal åpningstid fra 10 - 14.
  • ta kontakt på tlf. 76 11 25 01 eller epost nett@vesteralskraft.no
  • for henvendelser om feil i strømnettet; ring 76 11 25 10
  • For status i strømnettet; se våre strømstanskart https://vknett.no/driftsmeldinger
 • Innskjerpet adgangskontroll til alle Vesterålskraft sine anlegg
 • Alle møter kjøres digitalt for å unngå å samle mange ansatte på ett sted
 • Innenlands tjenestereiser er nå tillatt, men skal klareres med beredskapsledelsen og behovet skal vurderes nøye. Tjenestereiser utenlands er fortsatt ikke tillatt.
 • I de tilfellene vi må rykke ut på kundeoppdrag, er våre montører pålagt å forholde seg til smittevernstiltak. I slike tilfeller ber vi også kunden respektere anbefalte forholdsregler fra helsemyndighetene, blant annet når det gjelder avstand.
 • Begrenset adgang til kantine pga krav til avstand
 • God hoste- og håndhygiene
 • Overholde gjeldende krav til fysisk avstand mellom våre ansatte
 • Om ansatte har tegn/symptomer til luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber eller sår hals: Ikke møt opp på jobb – kontakt din nærmeste leder for avklaring av arbeidssituasjon. Følg folkehelseinstituttets regler for testing.

Tiltakene blir fortløpende vurdert, og vi følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra myndighetene og Folkehelseinstituttet.

Som nettselskap er Vesterålskraft vant til å håndtere beredskapssituasjoner. Vi har et godt samarbeid med de andre nettselskap i regionene, slik at vi kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies