Tilsyn & sikkerhet

Det lokale Eltilsyn (DLE) og elsikkerhet.

Nettselskapene er gjennom lovverk pålagt å føre tilsyn med anlegg og utstyr som forsynes i nettselskapets forsyningsområde. Det er Det lokale Eltilsyn (DLE) ved Vestall AS som uhindret driver dette tilsynsarbeidet.

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparat og er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE er derfor ut i fra dette også underlagt Forvaltningslovens bestemmelser. DLE mottar årlig instruks fra DSB hvor det blir gitt føringer for hvilke typer tilsyn som skal prioriteres.

I henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) er eier/bruker pålagt ansvar med ettersyn og vedlikehold av sitt elektriske anlegg, slik at det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskrav.

Strømmen kan være både vår venn og vår fiende. Alle bruker strøm hver dag, kanskje uten at vi tenker så mye over det. Samtidig kan strøm være farlig hvis vi bruker den feil.

Det er derfor mye som er verdt å vite om strømmen. Vi har derfor en egen portal om elsikkerhet: https://www.elsikkerhetsportalen.no/vestall her finner du også kontaktopplysninger for DLE ved Vestall AS.

DSB, Samfunnssikkerhet og beredskap

Brannvernforeningen

Godkjente elektroforetak

Bekymringsmelding

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies