Fra og med 1. januar 2023 innføres ny prismodell for nettleie

Ny nettleie

Ved å utnytte det nettet som allerede er bygd kan vi spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer. Slik må vi tenke med strømnettet også, når vi skal bruke stadig mer strøm til både klimatiltak og nye industribedrifter.

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Nå innføres en ny prismodell for nettleie som gjør det lønnsomt for deg å bruke strømmen smartere.

Noen tall og fakta:

  • Frem mot 2040 ventes strømforbruket i Norge å øke med 25-45 prosent, som følge av klimatiltak og industriutbygging, ifølge analyser fra NVE. I januar 2021 satte vi ny forbruksrekord.
  • Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet.
  • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE
Illustrasjoner av Hanne Berkaak/byHands
Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies