Gravemelding

Skal du grave i bakken eller arbeide nær våre høyspent luftlinjer, er det viktig at du kontakter oss på forhånd. Både for å ivareta egen sikkerhet, samt at ansvarlig utførende normalt også må dekke kostnader til reparasjon av nett og andre tap som påføres netteier. Du må kontakte oss for alle graveaktiviteter i bakken samt alle arbeider nærmere enn 30 meter fra høyspent luftlinjer. Gravemaskiner, bruk av lifter, trefelling og bruk av maskiner nær slike luftledninger kan utgjøre stor fare, og vi inngår normalt såkalt «Nær ved avtale» med tiltakshaver ved slike arbeider, og i felles befaring vurderer aktuelle sikkerhetstiltak.

Ved graving i bakken vurderer vi om det er kabler og rør som må påvises av oss i forkant av arbeidets begynnelse.

For alle slike aktiviteter må du fylle ut og sende dette skjemaet

Gravemelding Vestall.pdf

samt kartutsnitt over arbeidsområdet på epost til: gravemelding@vestall.no

Kartutsnitt kan du for eksempel lage her www.norgeskart.no

Du vil da i løpet av 1-2 virkedager få svar om det er kabler som må påvises eller vi må inngå såkalt «Nær ved avtale». Tjenesten er gratis. Tjenesten ivaretar også Vesterålskraft Produksjons fjernvarmenett samt Vesterålskraft Bredbånds fibernett i tillegg til Vestalls elektrisitetsnett.

For kommunalt eller privat vann og avløpsnett, nett til Telenor og eventuelt kabelnett til Sortland Elektro må disse kontaktes særskilt.

Dette er en imidlertidig løsning inntil Vestall AS får på plass egen gravemeldingsportal i løpet av 2023.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies