Leveringskvalitet

I følge forskrift om leveringskvalitet (FOL) skal spenningen under normale driftsforhold være 230/400 V pluss/minus 10 prosent i leveringspunktet. Forskriften omhandler blant annet spenning, spenningsdipper, frekvens, transienter og overharmoniske.


Her er et kort utdrag av de viktigste kriteriene:

Spenning

For 230 V gir kravene et intervall på mellom 207–253 V. Det er tilsvarende for 400 V. her gir kravene et intervall på mellom 360-440 V. Forskriften beskriver at spenningen skal ligge innenfor pluss/minus 10 prosent i 95 prosent av tiden, målt over en tidsperiode på en uke med ett minutts måleintervall. Hurtige spenningsvariasjoner innenfor pluss/minus fem prosent er normalt. Spenningsvariasjoner innenfor pluss/minus 10 prosent er også definert som normalt i spesielle tilfeller noen ganger per dag.


Spenningsdipper

Spenningsdipper mindre enn 10 prosent er ikke unormalt, dette kan komme av ulike årsaker som oppstår i eget eller andres nett. I henhold til FOL er spenningsdipper en spenningsreduksjon med varighet 10mS-1 minutt av nominell spenning.


Frekvens

Nominell frekvens er 50 Hz.


Transienter

Transienter opp til 6 kV er normalt. Høyfrekvent spenningsøkning kan skyldes lyn, likerettere i installasjoner dårlige tilkoblingspunkter.


Overharmoniske

Kan oppstå pga. laster som trekker usymmetriske strømmer. Dette sammen med impedansen i tilførselen kan forårsake at spenningen forvrenges.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies