Mindre tilknytninger

Flytskjema

Nytilknytninger


Alle nye tilknytinger skal meldes inn til Vestall AS via vår kundeportal

Behandlingstid hos Vestall er inntil 60 dager fra bestilling foreligger.

Ved endringer av eksisterende anlegg

Installatør sender nødvendige meldinger til Vestall.
Dette gjelder blant annet for følgende typer arbeid:

  • Endringer i elektriske anlegg for bolig eller fritidsbolig. For eksempel endring av størrelse for hovedsikring (eks tilpasning for elbil eller effektkrevende apparater)
  • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
  • Arbeid i målepunkt (f.eks. nytt sikringsskap)
  • Sammenkobling av anlegg

Hvis det kreves tiltak i Vestalls forsyningsnett vil installatør gi tilbakemelding til kunde om at det må sendes inn forespørsel om økt nettkapasitet/tilknytning.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies