Ønsker du nettilknytning eller økt kapasitet?

Ved utvikling av næringsområder, industri, ladeanlegg, produksjonsanlegg, bolig- eller hyttefelt må tiltakshaver gi relevant informasjon til Vestall så raskt som mulig.

I forbindelse med planleggingen bør tiltakshaver være særlig oppmerksom på disse forholdene:

  • Være ute i god tid da bygging av infrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneiere, naboer, kommune, veg- og ledningseiere, Kystverket og like vernehensyn (statsforvalter/fylkeskommune)
  • Tiltakshaver er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Vestall tar ansvar for sitt arbeid og leveranser slik det spesifiseres i avtalen med tiltakshaver.
Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies