Ønsker du nettilknytning eller økt kapasitet?

Hvordan går du fram?

Ved ønske om en ny nettilknytning eller økt overlastvern hjelper vi deg gjerne med dette. Vær oppmerksom på at du må betale for jobben som må gjøres for at vi skal kunne dekke ditt behov. Involver en elektriker og Vestall tidlig i prosessen for effektiv saksbehandling. Send inn søknad i vår kundeportal.


Hva skjer videre?

En saksbehandler vil da ta kontakt med deg og utarbeide et uforpliktende kostnadsoverslag (anleggsbidrag). For aksept av kostnadsoverslaget må avtale om nettilknytning signeres og sendes i retur til saksbehandler. Videre er prosessen som vist nedenfor:


1. Kunde returnerer signert avtale om nettilknytning

2. Vestall AS sender ut faktura på avtalt anleggsbidrag

3. Arbeidet med å etablere forsyningen settes i gang når faktura er betalt

4. Anlegget spenningssettes når installatørs har sendt inn melding om spenningssetting og denne er godkjent av Vestall

5. Prosjektet etterberegnes og sluttfaktura/kreditnota sendes kunde


Mer informasjon om anleggsbidrag finner du ved å klikke her


Før tilkobling

Den elektriske installasjonen skal meldes og utføres av en autorisert elektroinstallatør. Før elektroinstallatøren starter arbeidet med installasjonen, skal han ha sendt forhåndsmelding til Vestall, og fått svar på denne. Når anlegget er ferdig skal installatøren sende melding om spenningssetting til Vestall som må godkjenne denne før spenningssetting.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies