Sjøkabel over Myre havn

Dykkerkompaniet tauer ny sjøkabel til SommarøyaSom mange nok har sett jobber vi i Vestall i disse dager med å strekke nye sjøkabler over Myre havn.

I samarbeid med Dykkerkompaniet, Bulldozer Maskinlag AS, Øksnes havnevesen og Vestall trekkes det ny sjøkabel fra Kjærlighetshaugen og over til Biomar på Sommarøya.

Fase 1

Prosjektet er to-delt og fase en er trekking av rør over havna. Dette er gjort nå i denne uke, og når rør og infrastruktur er på plass skal det også settes opp ny trafo på Sommarøya.
Med ny kabel og økt kapasitet i vil dette muliggjøre videre næringsutvikling i Øksnes kommune.

Fase 2

Fase to fortsetter til høsten når all infrastruktur er på plass. Da skal ny trafostasjon være på plass, og vi kan trekke strøm gjennom røret som nå er på plass.

Myre havn

På bildet over ser vi mannskap fra Vestall som tauer røret som sjøkabelen skal gå gjennom.
For å ikke stenge havna hele dagen stilte vi med båt som flyttet kabelen når det var båttrafikk inn havna.

Båt fra dykkerkompaniet

Dykkerkompaniet har bistått med både dykkere og undervannsdrone til dette prosjektet.
Her ser vi mannskapet når de senker rørene som ligger over havna.
For å få røret til å ligge langs bunnen måtte man i tillegg til vektlodd også fylle røret med vann slik at det ikke fløt opp.

Bulldozer Maskinlag trekker kabelen opp på land

Bulldozer Maskinlag AS stilte med både mannskap og maskiner for å grave traseen hvor rør og kabel kommer opp på land. Her trekkes rør opp på land på Sommarøya.

Undervannsdrone fra dykkerkompaniet

Her ser vi en undervannsdrone fra dykkerkompaniet som befarer den nye kabeltraseen.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies