Skal du grave eller arbeide nært Vestalls anlegg?

Dersom du skal arbeide nærmere høyspentlinjer enn 30m må Vestall kontaktes i god tid før arbeidet starter. Vennligst se brosjyre for aktivitet nære vår elektriske infrastruktur.

For byggetillatelse nær høyspent må Vestall kontaktes for skriftlig byggetillatelse.

Gravemelding og kabelpåvisning

Før arbeid i bakken startes er det viktig at det innhentes en godkjent gravemelding først. Gravemeldingsprosessen eies av kommunene og en må derfor henvende seg til kommunen for å få behandlet en gravemelding. Dersom det er behov for kabelpåvisning vil dette fremgå av svaret på gravemeldingen. Det må ikke under noen omstendigheter graves før påvisningen er gjennomført. Dersom det ikke foreligger godkjent gravemelding før arbeidet starter vil det medføre fare for liv og materielle verdier. Det er den som forestår gravearbeidet som er ansvarlig for å ivareta kabelpåvisningen og vil være erstatningspliktig for de skader som måtte oppstå.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies