Vår historie

Gav lys til øyriket vårt!

Vestalls historie er historien om en gruppe med mennesker som med en stor porsjon mot, vilje og nøkternhet etablerte det som i dag framstår som det største interkommunale tiltaket i Vesterålen. Målet var å skaffe og transportere fram strøm til øyriket som et offentlig gode. Fokus var satt på å sikre nødvendig kraftoppdekning og sikker transport til området på en rimeligst mulig måte.

Tilbakeblikk

1938 Vesterålens Kraftforsyning A/S ble opprettet med et mål om å skaffe penger til utbyggingen av Vangpollen samt linjenettet i Sortland. Med garantier fra Sortland sparebank, Nordland Privatbank og Kommunalbanken i ryggen, samt gjennom statstilskudd, kommunale og private aksjekjøp og salg av obligasjoner fikk Vesterålen Kraftforsyning A/S lån til å iverksette utbyggingen. Fordelingen ble slik: Sortland 35%, Bø 35%, Øksnes 20% og Langnes 10%.

30. november 1939 ble det kalt sammen til møte for "obligasjonstegnerne til konstituering av representantskap". Samme dag ble styrets innstilling om finansiering og utbygging vedtatt. Dette ble den første arbeidsdagen i VESTERÅLENS KRAFTLAGs historie.

1941 Vangpollen vannkraftverk starter produksjon av strøm

1952 Djupfjord 1 vannkraftverk blir satt i drift.

1957 Djupfjord 2 vannkraftverk blir satt i drift.

1984 Strielva vannkraftverk blir satt i drift.

1994 Vesterålens Kraftlag blir Aksjeselskap og skifter navn til Vesterålskraft AS.

1996 Vesterålskraft AS deles selskapene opp i to selskaper, Vesterålskraft Nett AS, Vesterålskraft produksjon- og omsetningsselskap AS.

1998 Kraftomsetningen til sluttbruker overdras til Kraftinor AS, et nytt omsetningsselskap som eies av Vesterålskraft AS, Lofotkraft Produksjon AS og Narvik Energi AS.

2004 Vesterålskrafts aksjepost i Kraftinor selges til Lofotkraft Produksjon AS og Narvik Energi AS, og er dermed helt ute av all kraftomsetning.

2005 Vesterålskraft Bredbånd AS blir opprettet for å videreføre bredbåndsatsingen i konsernet.

2010 Vesterålskraft Strøm AS blir opprettet for å ivareta oppstart av kraftomsetning i konsernet.

2019 Vesterålskraft Strøm AS selges til Fjordkraft, og blir Fjordkrafts hovedbase for satsingen i Nord-Norge. Vesterålskraft blir deleier i Fjordkraft ASA.

2022 Vesterålskraft Nett AS bytter navn til Vestall etter kraft fra myndighetene om at nettselskaper som er en del av selskap med flere virksomheter, ikke kan hete det samme som de andre virksomhetene.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies