Vesterålskraft reduserer nettleien med 30% ut 2020

Vi er alle berørt av det som skjer i Norge nå, og dugnadsånden er på topp. I Vesterålskraft Nett har det i dag, fredag, vært ekstraordinært styremøte for å se på hvordan nettselskapet kan bidra.

Daglig leder Vesterålskraft Nett AS, Torbjørn Åsbakk

- Vi reduserer nettleien for alle privat- og bedriftskunder fra 1. mars til 31. desember. 2020 med 30 %. Da får alle bedre forutsetninger i denne vanskelige situasjonen, sier Åsbakk i Vesterålskraft Nett AS. Reduseringen blir synlig på neste faktura som sendes ut i april.

Nabohjelp i uværet.

Etter at Norge har iverksatt en rekke smitteverntiltak for å stoppe spredningen av pandemien, har Vesterålskraft Nett klargjort egen virksomhet for den nye situasjonen og feilrettinger i eget nett.

- Vi har i tillegg gitt nabohjelp til våre kolleger i Lofotkraft og Trollfjord Nett som har vært betydelig mer berørt av uværet som har vært i Lofoten og Vesterålen den siste uken, sier Torbjørn Åsbakk.

Fremskynder tilbakebetaling av merinntekt

Vesterålskraft Nett hadde en merinntekt på ca. 19,5 millioner kroner ved inngangen til 2020, det vil si at nettselskapet har tatt inn mer penger enn hva kundene skulle betalt for tidligere.

Merinntekten skulle etter opprinnelig plan være tilbakebetalt innen utgangen av 2022:

- Ved å tilbakebetale denne merinntekten til våre nettkunder allerede i 2020, kan vi nå bidra til å lette den økonomiske byrden for våre nettkunder, sier Halvard S. Pettersen, styreleder i Vesterålskraft Nett AS.

- Vi håper at effekten av dette får en positiv innvirkning for alle våre privatkunder og ikke minst næringsaktørene i vår del av Vesterålen, fortsetter han.

Reduksjonen i nettleien vil utgjøre ca. 28 millioner kroner for 2020, og vil komme alle Vesterålskraft Nett sine nettkunder til gode fra og med faktura for mars og ut året.

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies