Vilkår

Gjeldende vilkår

Standardavtalen er utarbeidet av Energi Norge, og gjelder som avtale mellom deg som nettkunde og Vestall AS som leverandør av nettjenester. Standard nettleieavtale og vilkår for tilknytning regulerer rettigheter og plikter for begge parter. Når en kunde knyttes til nettet, så aksepteres nettselskapets til enhver tid gjeldende nettleie og tilknytningsavtale.

Standardavtalen som gjelder fra 04.02.2021 avløser avtalen fra 2007.

Forbrukertilsynet har hatt de nye vilkårene til gjennomsyn, og Elklagenemnda har deltatt aktivt i revideringen av vilkårene.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Forbruker 2021.pdf

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring 2021.pdf

Gjeldende nettleieavtale og tilknytningsvilkår

Følg oss på: Vestall AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies